Viimati Ostetud

Biolani kompostkäimla Populett 200L

Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva

*Maht - 200L
*Sobib ka tihedamaks kasutamiseks
*Vajaduse korral eraldab uriini massist
*Tõhus loomulik ventilatsioon
*Istumisaluseks soojustatud, hingedega prill-laud
*Hõlpsasti puhastatavad pinnad
*Kaal - 50kg

Rohkem infot

Rohkem infot

Biolani Populeti paigutamisel tuleb arvestada ka sellega, et käimlaseade paigaldatakse läbi käimlaehitise seina, samuti ventilatsioonitoru juhtimisega, filtreeritud vedeliku või filtreeritud vedeliku ja uriini juhtimisega mahutisse või asjakohase töötlemisega ning sellega, et käimlaruumi mõõtmed oleksid kasutamise ja hoolduse seisukohast piisavad. Seadme võib paigaldada otse kindlale pinnasele. Käimla taga olevad hooldusteed ja järelkompostimine tuleks planeerida enne käimla ehitamist.

Populeti võib paigaldada valmis käimlaehitisse, kuid seejuures tuleb ehitise konstruktsiooni käimlaseadme õigeks paigaldamiseks võib-olla muuta. Uut käimlaehitist projekteerides tasub põhjalikult tutvuda seadme paigaldamiseks vajalike mõõtudega.

Enne kasutamist 

Biolani Populeti vahepõhja peale laotatakse umbes 5 cm kiht (u 20 l) Biolani Komposti- ja Käimlaturvast, et vedeliku eraldamine ei ummistuks. Kui kasutatakse vedelikku eraldavat varianti, reguleeritakse eraldusklappi nii, et see juhib vedeliku eraldusvoolikusse. Kui kasutatakse filtreeritud vedelikku eraldavat varianti, suletakse eraldusvoolik klapiga.

Käimlaistme õhuventiili reguleerimine

Istmekaane ventilatsiooniventiiliga reguleeritakse Populeti ventilatsiooni. Suvel on ventiil avatud, et õhutus oleks tõhus ja vedelike aurustumine maksimaalne. Talvel hoitakse ventilatsiooniventiili peaaegu suletuna, et vähendada komposteeruva massi soojuskadu. Soojustatud käimlaistme kaas hoitakse kasutuskordade vahepeal suletuna, et tagada hea ventilatsioon.

Mida tohib Populetti visata?

Populett on mõeldud komposteeruvate käimlajäätmete jaoks. Käimlasse ei tohi visata midagi, mis takistab kompostimisprotsessi või ei ole biolagunev, nagu näiteks:

 • prügi, hügieenisidemeid
 • kemikaale, lupja
 • pesuvahendeid, pesuvett
 • tuhka, sigaretikonisid.

Kuivatusaine ja kompostikobesti kasutamine

Pärast igat kasutuskorda lisatakse jäätmete katmiseks umbes 2–5 dl Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Sobiva sidusaine kasutamine on käimla toimivuse seisukohast esmatähtis. Sidusainena soovitatakse kasutada Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Komposti- ja Käimlaturvas seob tõhusalt lõhnu ja õhutab käimlakomposti. Kompostikobestiga kobestatakse käimlamassi ja tasandatakse ebaühtlaselt kogunevat massi ning pikendatakse seeläbi käimla tühjendusintervalli. Kobestiga tehakse massis korduvalt edasi-tagasi liigutusi igas suunas. Kobestit kasutatakse vastavalt vajadusele, ent vähemalt 10–15 kasutuskorra tagant. Pärast kasutamist asetatakse kobesti alaspidi oma kohale ventilatsioonitorus.

Käimla aastaringne kasutamine

Miinustemperatuuril käimlajäätmed jäätuvad. Jäätumine ei kahjusta seadet ega kompostimassi. Kompostimassi lagunemine jätkub ilmade soojenedes. Käimla mahutavust on võimalik suurendada, kui kasutada Populeti uriini eraldavat varianti. Vedelikumahutit tühjendatakse sügisel ja selle täitumist jälgitakse, et mahuti lõhki ei külmuks.

Tühjendamine
 
Biolani Populetti tühjendatakse siis, kui see täis saab. Seade tehakse täiesti tühjaks. Tühjendamist võib teha labidaga, käimlaraami kummuli keerates või seda prügiauto tõstukiga kummutades. Populeti käimlal on vastav serv, mis võimaldab seda prügiauto tõstukiga tõsta.

Tühjendus:

 1. Eemalda soojustatud prill-laud ning vajaduse korral seina ja seadme vahele paigaldatud tihendusliist või kate. 
 2. Võta vedelikuvoolik mahutist välja ja kinnita see voolikuklambri külge.
 3. Tõmba kompostikobesti tagumisse asendisse.
 4. Tõsta ventilatsioonitoru käimlaseadmest välja.
 5. Tõmba seade ehitisest välja. 
 6. Kalluta seadet nii, et rattatelg asetub oma kohale. 
 7. Vii seade tühjenduskohta või jäta mass mahutisse komposteeruma ja paiguta käimlasse uus mahuti.

Suviti kasutatavat käimlat on soovitatav tühjendada kevadel, enne esimest kasutuskorda. Siis on tühjendamine kõige lihtsam ja meeldivam.

Vedelikupaagi tühjendamine
 
Filtreeritud vedeliku kanistrit tühjendatakse vastavalt vajadusele, aga vähemalt kord aastas. Toitaineterikast vedelikku saab kasutada komposti lämmastikuga rikastamiseks, mis sobib eriti hästi väheviljaka ja süsinikusisaldusega aiakomposti rikastamiseks. Vedelikku võib kasutada ka ilutaimede väetamiseks asias. Sobiv vahekord lahuses on 1:5. Võib kasutada ka lahjendamata vedelikku, aga sellisel juhul tuleb ala pärast väetamist hoolikalt veega üle kasta, et vältida põletusi lehtedel. Väetada ei soovitata sügisel, sest see võib häirida mitmeaastaste taimede talveks valmistumist. Soovitatav on vedelikku enne kasutamist umbes kaks aastat säilitada.

Puhastamine

Populeti soojustatud prill-lauda võib pesta kõigi tavaliste majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega. Vedelikuvoolikut ja vahepõhja all olevat vedelikurenni kontrollitakse kord aastas ja vajaduse korral puhastatakse seda. Käimlamahutit ei ole vaja pärast tühjendamist puhastada.

Paigaldamien käimlaruumi

 Biolani Populett paigaldatakse läbi seina ja põranda nii, et mahuti kaas moodustab istmekaane. Raamiosa moodustab käimlajäätmete mahuti, see toetub vastu maad ja toestab ühtlasi istmeosa. Käimla põranda ja maapinna vaheline kõrgus peab Populett 200 puhul olema 37 cm, Populett 300 puhul 71,5 cm. Seega toetub käimlaseade nii maapinnale kui ka käimlaehitise põranda servale.

 Käimlale tuleks teha sile ja vastupidav alus, näiteks kruusakiht, mille peale asetatakse veekindel vineer või valatakse betoonikiht. Põrandasse ja seina avaust tehes ja alust ehitades tasub aeg-ajalt käimlat oma kohale sobitada – nii on kõige paremini näha, kust avaust veel vormida tuleks. Põrandasse ja seina saetakse šablooni kasutades mõõtude järgi käimla jaoks sobiv avaus. Olenevalt valmistamistehnikast võivad mahuti suurus ja kuju mingil määral varieeruda. Seetõttu tuleb avaust teinekord natuke suurendada – võib ka juhtuda, et põranda ja mahuti vahele jääb väike pragu. Avaust ei tohi teha liiga suureks, sest käimlaehitise ja käimlaseadme vahele ei tohiks jääda liiga suurt pragu.

Käimlaehitise tagaseina ja käimlaseadme vahele jääva prao varjamiseks võib kasutada puidust peiteliistu, mida on võimalik kergesti eemaldada, või kummist katet, mis käimla ehitisest eemaldamisel paindub.
 
Ventilatsioonitoru paigaldamine
 
Istmekaanes on 110 mm läbimõõduga ava ventilatsioonitorule. Ventilatsioonitoru ja käimla vahele asetatakse kompostikobesti. Ventilatsioonitoru juhitakse käimlaseadmest otse piki seinaveert katuseharjast kõrgemale, kas läbi räästa või katuse. Läbiviik katuses tihendatakse katusematerjaliga sobiva tihendusmaterjaliga. Kui käänakuid ei ole võimalik vältida, ei tohi need olla suuremad kui 33 kraadi. Käänakud ventilatsioonitorus takistavad õhurõhul põhinevat ventilatsiooni ning tekitavad seetõttu lõhna- ja niiskusprobleeme.

Populett 200: Toru otsa surutakse ventilatsioonitoru müts, mis ei lase käimlasse vihmavett ega kärbseid. Ventilatsiooni ja niiskuse aurumist on võimalik tõhustada lisavarustusena müüdava Biolani Tuuleventilaatoriga.

Populett 300: Tuuleventilaator paigaldatakse toru otsa. Enne paigaldamist eemalda 75 mm üleminekumuhv.
 

Vedeliku juhtimine

Uriini eraldamine
Biolani Populeti esiosa konstruktsioon võimaldab uriini osalist eraldamist. Vedeliku eraldamiseks paigutatakse esiosas paiknev läbipaistev eraldusklapp eraldustorusse sõelaks. Talvel kasutamisel vähendab eraldamine jäätuva massi moodustumist. Kui uriin kohe eemale juhitakse, ei imendu see sidusainesse ega jäätu mahutis. Isegi kui Populett on reguleeritud uriini eraldama, eritub seadmest ka filtreeritud vedelikku, mis juhitakse koos uriiniga seadmest välja. Uriini eraldavast Populetist tuleb rohkem vedelikke kogumiseks või töötlemiseks. Mahuti või töötlemissüsteemi mõõtude valikul tuleb sellega arvestada. Uriini eraldavas käimlas püsib mass kuivem ja tühjendamine on tänu sellele kergem.
 
 
Filtreeritud vedeliku eraldamine
Populetti on võimalik kasutada ka ainult filtreeritud vedelikku eraldavana. Eesseina eraldusklapp jäetakse eraldustoru ette nii, et see suunab uriini käimlajäätmetesse. Üleliigne vedelik, mis ei imendu kuivatusainesse või käimlamassi, eraldatakse põhja vahekonstruktsiooni abil. Käimlast tuleb vähem vedelikke, aga mass koguneb kiiremini kui uriini eraldades, eriti talvel.
 
 
Käimla tagaseinas oleva vedelikueraldusava külge ühendatakse vedelikuvoolik. Voolik juhitakse kogumismahutisse või töödeldakse vedelikku muul asjakohasel viisil. Kogumismahuti kaevatakse maa sisse või paigutatakse muul moel nii, et vedelik mahutisse valguks. Kui kasutatakse uriini eraldavat varianti, juhitakse vedelikuvoolik mahuti põhja, nii et vedeliku pind moodustab haisuluku. Vedelikuvooliku paigaldamise ning mahuti paigutamise ja isolatsiooni juures tuleb arvestada võimaliku talvise kasutamisega.
 
Kui kogumismahutit on raske pinnasesse kaevata, võib selle asendada aurustusbasseiniga. Vedelikuhulga vähendamiseks reguleeritakse Populett eraldama filtreeritud vedelikku. Aurustumisanuma kohal peab olema vihmakate ja anumas soovitatakse lõhna neutraliseerimiseks kasutada väetamata Biolani Põhiturvast.

739,00€

Kuumakse al. 24.76€

  Püsikliendile ost boonusrahaga kuni -10% soodsam
  Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha

  Seonduvad tooted