Viimati Ostetud

Biolani kompostkäimla

Tarneaeg: 2 - 5 tööpäeva

*Maht - ~200L
*Kõrgus - ~98cm
*Ventilatsioonitoru läbimõõt - 75mm
*Imbvedelikumahuti maht 25 l
*Vedeliku väljavoolutoru pikkus - 885 mm
Biolani Kompostkäimla patenditud ventilatsioonisüsteem tagab efektiivse kompostimise ja eemaldab käimlaruumist ebameeldiva lõhna. Suurem osa vedelikust aurustub kompostimise käigus. Kompostimahuti põhjas olev vedelikueraldaja kogub tippkoormuse ajal üleliigset vedelikku, mis suunatakse kanistrisse. Biolani Kompostkäimla kasutuskulud on väiksed, sest kemikaale ega lisaaineid ei ole tarvis.
Sidusaineks sobib puukoore baasil valmistatud Biolani Komposti- ja Käimlaturvas.
Kaal: 30kg

Rohkem infot

Rohkem infot

kompostib efektiivselt tahket väljaheidet
kompostib ka majapidamise biojäätmeid
kompostoi myös talousbiojätettä
kogub filtreeritud vedelikku
soojusisolatsiooniga konstruktsioon
loomulik ventilatsioon
lõhnavaba ja mugav kasutada
vastupidav soojustatud prill-laud
hõlpsasti puhastatavad pinnad
meeldiv ja lõhnavaba tühjendamine
pikk tühjendusvahe
Biolani Kompostkäimla paigaldamine
  
 
Biolani Kompostkäimla paigaldatakse läbi põranda nii, et kompostimahuti kaas jääb istmekaaneks. Käimlaseadme kõrgus on 100 cm, normaalne istumiskõrgus on 45–50 cm. Mugava istumiskõrguse saavutamiseks jäetakse umbes pool seadmest ehk 50 cm ehitise põranda alla. Teine võimalus on kasutada istme ees sobiva kõrgusega astet.
 
 
Põrandasse saetakse sobiv ava, näiteks tikksaega. Abivahendina võib kasutada kompostimahutit. Kompostkäimla asetatakse soovitud kohta ja põrandale joonistatakse mahuti välisserva šabloonina kasutades ava piirjooned. Olenevalt valmistamistehnikast võivad mahuti suurus ja kuju mingil määral varieeruda. Seetõttu tuleb avaust teinekord natuke suurendada – võib ka juhtuda, et põranda ja mahuti vahele jääb väike pragu. Liitekoha tihendamiseks võib sellele kinnitada näiteks jämeda kanepiköie.
 
 
Käimlakomplekti võib paigaldada otse kindlale pinnasele. Alumisest luugist võib lekkida vedelikku ja seepärast ei tohi mahutit paigaldada otse põrandale.
 
Tühjendusluugi suund

Käimlaseade tuleks paigaldada nii, et alaosa tühjendusluuk jääb ehitise taga- või külgseina poole. Kui tühjendusluuk tuleb külgseinale, pööratakse eemaldatav istmekaas istumissuunda. Käimlaehitise alaossa tuleb jätta piisava suurusega (vähemalt laius 80 x kõrgus 43 cm) hooldusluuk käimlamahuti tühjendamiseks.
 
Ventilatsioonitoru paigaldamine

Istmekaanes on kaks 75 mm läbimõõduga avaust – üks õhutusventiili ja teine ventilatsioonitoru jaoks. Augud on identsed, nii et vajaduse korral võib õhutusventiili ja ventilatsioonitoru kohti vahetada. Käänakud ventilatsioonitorus võivad põhjustada lõhna- ja niiskusprobleeme. Ventilatsioonitoru tuleb juhtida istmekaanest otse katusele. Ventilatsioonitoru ots peab tõhusa ventilatsiooni tagamiseks ulatuma alati ehitise katuseharjast kõrgemale. Ventilatsioonitoru ots kaetakse kattega. Kui toru pole võimalik sirgelt paigaldada, tuleb jälgida, et käänakud ei oleks üle 33 kraadi. Ventilatsiooni ja niiskuse aurumist saab tõhustada lisavarustusena müüdava Biolani Tuuleventilaatoriga. Keerulisemates paigaldustingimustes või Biolani Kompostkäimlat eluruumidesse paigaldades on soovitatav paigaldada ventilatsioonitorusse Biolani Kompostkäimla Ventilaator.
 
Filtreeritud vedeliku juhtimine


Biolani Kompostkäimla põhjas on vedelikueraldusplaat, tänu millele eraldub kompostmassist liigne vedelik. Plaat on eemaldatav ning seda on vajaduse korral võimalik puhastamiseks eemaldada. Plaat asetatakse kompostkäimla põhjas olevasse süvendisse sile pool ülespoole. Käimla teisel küljel oleva vedelikueemaldusava külge ühendatakse voolik. Voolik juhitakse kanistrisse. Kanister kaevatakse maasse või paigutatakse nii, et filtreeritud vedelik raskusjõu mõjul kanistrisse voolab. Filtreeritud vedeliku vooliku ja kanistri paigutamisel ning soojustamisel tuleb arvestada ka käimla kasutamisega talvistes tingimustes.


Kui kanistrit on raske maasse kaevata, võib selle asendada väiksema kanistri või puhastusbasseiniga. Aurustumisanuma kohal peab olema vihmakate ja anumas soovitatakse lõhna neutraliseerimiseks kasutada väetamata Biolani Põhiturvast. Biolani Kompostkäimlast tuleva filtreeritud vedeliku kogus on väike, kasutuskoormusest olenevalt 20–50 liitrit aastas. Tekkiv vedelik on aga väga toitaineterikas ning seda ei tohi töötlemata kujul pinnasesse juhtida.
Biolani Kompostkäimla kasutamine
 
Biolani Kompostkäimlast võetakse välja ainult valmis või kattekomposti etappi jõudnud komposti. Käimlajäätmed valmivad kattekompostiks 5–8 nädalaga, seejärel on käimlat juba võimalik tühjendada. Korraga ei soovitata käimlast eemaldada rohkem kui pool massist, et kõdunemine jätkuks võimalikult tõhusalt. Suviti kasutatavat käimlat on soovitatav tühjendada kevadel, enne esimest kasutuskorda. Siis on tühjendamine kõige lihtsam ja meeldivam. Kui kompostmass on veel jääs, kallatakse mõni tund enne tühjendamist mahutisse ülevalt ämbritäis kuuma vett, et see lahti sulatada. 
 
Vedelikupaagi tühjendamine
 
Filtreeritud vedeliku kanistrit tühjendatakse vastavalt vajadusele, aga vähemalt kord aastas. Toitaineterikast vedelikku saab kasutada komposti lämmastikuga rikastamiseks, mis sobib eriti hästi väheviljaka ja süsinikusisaldusega aiakomposti rikastamiseks. Vedelikku võib kasutada ka ilutaimede väetamiseks aias. Sobiv vahekord lahuses on 1:5. Võib kasutada ka lahjendamata vedelikku, aga sellisel juhul tuleb ala pärast väetamist hoolikalt veega üle kasta, et vältida põletusi lehtedel. Väetada ei soovitata sügisel, sest see võib häirida mitmeaastaste taimede talveks valmistumist. Soovitatav on vedelikku enne kasutamist umbes kaks aastat säilitada. Teavet kompostimist käsitlevate määruste kohta saab kohalikult jäätmekäitlusspetsialistilt.
 
Kompostkäimla puhastamine
 
Kompostkäimla prill-laud on eemaldatav ja seda võib puhastada kõigi levinumate pesuvahenditega. Filtreeritud vedeliku toru ja vedelikueraldusplaati ning selle all olevat renni kontrollitakse kord aastas ja vajaduse korral puhastatakse. Käimlamahutit ei ole vaja pärast tühjendamist puhastada.

 

Kompostkäimla õige kasutamine tagab massi tõhusa kõdunemise ja seega käimla meeldiva kasutamise ja tühjendamise. Tänu kompostkäimla soojusisolatsioonile on jäätmete lagunemine tõhus ja see suurandab omakordka käimla mahutavust, kuna jäätmed tõmbuvad kõdunedes märkimisväärselt kokku.
Kompostimisprotsess käivitub korralikult, kui käimlamahutis on piisavalt jäätmeid, ehk umbes õhukanali kõrguselt. Tekkiva vedeliku hulk väheneb koos kompostmassi soojenemise ja aurumisega. Pärast kõdunemise algust jõuavad jäätmed kattekomposti etappi juba umbes 6–7 nädalaga.
 
Enne kasutamist

Kontrolli, et kompostimahuti sees olev ventilatsioonikanal oleks pärast transporti õiges kohas. Kanal peab asuma mahuti siseseinas oleva astme peal nii, et tühjendusluugi kohal olev õhufilter (detail nr 5) juhiks õhu takistuseta õhutuskanalisse.

Biolani Kompostkäimla põhja raputatakse umbes 5 sentimeetri paksune kiht (u 20 l) Biolani Komposti- ja Käimlaturvast, et vedelikueraldusplaat ei ummistuks.

Käimlaistme õhuventiili reguleerimine

Käimlaistme õhuventiili abil reguleeritakse Biolani Kompostkäimla ventilatsiooni. Suvel on ventiil avatud, et õhutus oleks tõhus ja vedelike aurustumine maksimaalne. Talvel hoitakse ventiili peaaegu suletuna, et vähendada soojuskadu. Prill-laua kaant hoitakse kasutuskordade vahepeal suletuna, et ventilatsioon korralikult toimiks.

Käimlamahuti õhutuskanal

Tänu käimlaseadme sees paiknevale õhutuskanalile toimib Biolani Kompostkäimla efektiivselt. Kanali kaudu pääseb õhk kompostmassi keskele, kihti, kus seda kõige enam vaja on. Ühtlasi takistab õhukanal kompostmassi tihenemist kompostri põhjas ning hoiab massi tühjendamise ajal üleval.
 
Mida tohib Biolani Kompostkäimlasse visata

Kompostkäimla on mõeldud kõdunevate käimlajäätmete ja biolagunevate majapidamisjäätmete jaoks. Köögijäätmed parandavad käimlajäätmete kõdunemist, sest need tasakaalustavad ja mitmekesistavad komposti toitainesisaldust. Teisalt on köögijäätmete kompostimisel teatud riskid. Näiteks katmata jäänud liha- ja kalajäätmed võivad meelitada kompostimahutisse kärbseid. Sidusaine lisamisel tuleb olla hoolikas.
 
Käimlasse ei tohi visata midagi, mis takistab kompostimisprotsessi või ei ole biolagunev, nagu näiteks:
  • prügi, hügieenisidemeid
  • kemikaale, lupja
  • pesuvahendeid, pesuvett
  • tuhka, sigaretikonisid.
Sidusaine kasutamine

Pärast igat kasutuskorda lisatakse jäätmete katmiseks umbes 2–5 dl Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Sobiva sidusaine kasutamine on käimla toimivuse seisukohast esmatähtis. Sidusainena soovitatakse kasutada Biolani Komposti- ja Käimlaturvast. Komposti- ja Käimlaturvas seob tõhusalt lõhnu ja õhutab käimlakomposti.
 
Käimla aastaringne kasutamine

Kompostkäimlat on võimalik kasutada ka kergete miinustemperatuuridega, kui kasutamine on järjepidev ja jäätmete hulk piisavalt suur. Madala temperatuuri tingimustes või vähese kasutamise korral kompostmass jahtub ja võib talve jooksul isegi jäätuda. Jäätumine ei kahjusta käimlat ega komposti ning kõdunemisprotsess jätkub ilmade soojenedes. Eraldatava vedeliku hulga vähendamiseks soovitatakse talvel kasutada kahekordses koguses Komposti- ja Käimlaturvast. Filtreeritud vedeliku kanistrit tühjendatakse sügisel, et see lõhki ei külmuks.

 

679,00€

Kuumakse al. 22.77€

    Püsikliendile ost boonusrahaga kuni -10% soodsam
    Püsiklient kogub selle toote ostuga 3% boonusraha

    Seonduvad tooted